Logo
Materiały i urządzenia spawalnicze
45-231 Opole, ul. Oleska 121
tel.: +48 77 458 12 72, +48 77 458 14 84
 

TEKA AIRTECH P10


Powiększenie

System centralny przeznaczony do ogólnej filtrowentylacji hali w zakładach przemysłowych/ spawalniach, w których nie ma możliwości zastosowania odciągu punktowego lub jako dodatkowe oczyszczanie powietrza na hali.

Jak funkcjonuje system AIRTECH?
Zanieczyszczone powietrze jest zbierane przez obustronnie zamontowane kanały odciągowe z otworem wlotowym na wysokości ok. 4 m i transportowane do wnętrza sekcji filtracyjnej. Zanieczyszczenia w postaci cząsteczek zbierają się na powierzchni filtrów patronowych. Filtry są oczyszczane automatycznie wtedy, gdy jest to konieczne. W trakcie procesu oczyszczania podawany jest impuls sprężonego powietrza, który powoduje oderwanie się cząsteczek zanieczyszczeń zebranych na powierzchni filtrów i opadanie ich do pojemnika zbiorczego na pył. Oczyszczone powietrze jest kierowane z powrotem do pomieszczenia przez dysze wylotowe (możliwość dowolnego ustawienia kierunku wyrzutu powietrza.) Wyrzut powietrza powoduje kierowanie zanieczyszczonego powietrza w kierunku kanałów odciągowych. Urządzenia są wyposażone w czujkę pyłu umieszczoną po stronie czystej filtrów, która stanowi zabezpieczenie na wypadek przebicia filtrów. Alarm czujki powoduje automatyczne wyłączenie wentylatora (sygnał optyczny i akustyczny). Czy system AIRTECH jest certyfikowany? Seria produkcyjna AIRTECH jest certyfikowana przez niemiecki instytut pracy (IFA, wcześniej BGIA) zgodnie z normą EN ISO 15012-1 i została dopuszczona dla klasy spawalniczej W3 jako stacjonarne urządzenie dla odciągu dymów spawalniczych.

Dane techniczne

 • Maks. wydajność wentylatora [m³/h]:    10.000
 • Maks. ciśnienie [Pa]:    4.500
 • Moc silnika [kW]:    11
 • Napięcie zasilania [V]:    400
 • Częstotliwość [Hz]:    50
 • Pobór prądu [A]:    22,5
 • Poziom hałasu [dB(A)]:    78
 • Masa [kg]:    700
 • Wysokość [mm]:    3.990
 • Głębokość [mm]:    1.200
 • Szerokość [mm]:    800
 • Sterowanie urządzenia:    Automatyczne sterowanie
 • Stopień filtracji [%]:    ≥ 99
 • Powierzchnia robocza [m²]:    100


Załączniki: